Aller Media

Detaljeret forberedelse og kompetent rådgivning var helt afgørende ved indflytning i det nye Aller Mediehus.

På bare en enkelt weekend skulle 650 arbejdspladser fordelt på 23 redaktioner med støttefunktioner og tilhørende arkiver, en omfattende serverpark samt 131 års historie flyttes.

A2Z har under hele forløbet været fleksibel og omstillingsparat, så de kunne efterkomme vores ønsker samt overholde alle indgåede aftaler, ikke mindst vores redaktionelle deadlines” siger Allers økonomidirektør Lasse Bjerregaard.

OM PROJEKTET

Afhængighed af redaktionelle deadlines, ambitiøse succeskriterier og ufravigelige afleveringsterminer var afgørende for valget af A2Z som projektrådgivere. Flytningen blev gennemført med succes, takket være de indledende analyser, den logistiske forberedelse og omfattende rådgivning fra byggefasen til implementering og sikker drift.

Detaljeret plan for transport og flytning
A2Z’s styrede eksekveringen med løbende opfølgning og kvalitetssikring af flytteprocessen.

Flytningen blev gennemført på bare en weekend. Fra tre adresser sikrede A2Z, afhentning, transport og installation af 650 arbejdspladser, arbejdsstationer, IP telefoner, en stor serverpark, teknisk udstyr samt genopbyggede fotostudier og specialværksteder.

Aller Media var driftsklar mandag morgen.

Aller Media har fået indfriet vore største forventninger, og vi kan på alle områder anbefale A2Z som flytterådgiver og partner” siger økonomidirektør Lasse Bjerregaard.