Sampension

SAMPENSION flyttede fra Valby til Tuborg Havn i løbet af en weekend.

Risikovurdering og logistisk forberedelse med genbrugsstrategi og inventardisponering muliggjorde indflytning af 350 arbejdspladser. SAMPENSION har store mængder af Paustian inventar, møde- og konferenceudstyr, serverpark og omfattende centralarkiv med 420.000 pensionssager. A2Z udarbejdede en omfattende journalstrategi med analyse, sortering og genplacering i ny journalorden. Vi gik i gang fredag eftermiddag og virksomheden var klar mandag morgen.

Det var et voldsomt imponerende syn for os, som mødte på den nye arbejdsplads mandag morgen. Vi er A2Z stor tak skyldig for et super professionelt samarbejde” siger administrationschef Per Svendsen.

Om projektet

A2Z indtrådte tidligt som hovedansvarlig for processen, som vi fulgte fra start til endelig indflytning.

Rådgivning om flytning og valg af flyttefirma
Rådgivningen og den logistiske forberedelse omhandlede risikoanalyse, inventarregistrering, disponering, spacemanagement og struktureret arkivanalyse. A2Z leverede derudover analyser og sparring til afgørende beslutninger i byggesagens afsluttende faser.

A2Z gennemførte prækvalificeret udbud på den fysiske flytning ligesom hele eksekveringen blev styret og kvalitetssikret.

SAMPENSIONs 350 arbejdspladser blev håndteret med arbejdsstationer, ned- og udpakning af 23.000 flyttekasser med arkiver og personligt reolindhold, en større serverpark samt genmontering og opsætning af inventar og mødefaciliteter.

A2Z’s organisation og systemer efterlod et indtryk af stor professionalisme. Alle arbejdspladser inkl. støttefunktioner og arkiver fungerede med det samme” siger administrationschef Per Svendsen.

Der blev mandag morgen afleveret en fuldstændig driftsklar arbejdsplads uden spor efter flytningen.