Fritz Schur Energy

Rådgivningen og den logistiske forberedelse skabte sikkerhed for, at hele flytteprocessen kunne eksekveres over en weekend.

Alle administrative arbejdspladser og den omfattende specialproduktion med treholdsskift blev genoptaget mandag morgen. Produktionslinjer, testbænke og lagerfunktioner var driftsklare, udvidede produktionslinjer var driftsoptimeret med understøttende elementer som færdigvarer-, komponent- og pluklager på rette plads.

Om projektet

I forbindelse med fabriksflytningen var det nødvendigt, at synliggøre processens kritiske sti, og dermed skabe fuldstændig vished for, at produktionen kunne opretholdes.

Gør den umulige flytning mulig
Det lød som en umulighed at flytte hele vores virksomhed med produktion, administration og lager uden at påvirke den daglige drift. Vi kan uforbeholdent anbefale et samarbejde med A2Z” siger Finn Dorner, der er økonomidirektør i Fritz Schur Energy.

A2Z blev valgt som samarbejdspartner. Hele Fritz Schur Energys administration og produktionslinjer med tilhørende lager med 18.000 individuelle partslokationer og 1.600 pallepladser blev flyttet med anvendelsen af 248 trailertræk. Alt blev flyttet og genopstillet fra fredag til søndag. Forud var gået en indledende projektering og detaljeret logistisk forberedelse, som A2Z stod for.

Administrationen og produktionen var uberørte af flytteprocessen.