Maersk Oil - Nyt HQ

I endnu et forbilledligt samarbejde, blev forberedelsen og projekteringen af den fysiske udflytningen, fra Esplanaden til Amerika Plads, udført uden påvirkning af virksomhedens tilgængelighed og daglige drift.

Succeskriterierne var i sin enkelthed, at projektere og projektstyre en fejlfri gennemførelse med udflytning af 650 medarbejdere, hvor den daglige drift og virksomhedens tilgængelighed ikke påvirkes.

Opstart fredag kl. 16:00 med en aflevering søndag kl. 19:00, hvor der var styret og kvalitetssikret en fejlfri flytteproces, ned- og udpakning af udvalgte biblioteker og arkiver, samt nedtaget, genopsat og testet 650 arbejdsstationer og mødeområder med AV-udstyr.

OM PROJEKTET

Under et meget stramt tidspres blev alle processer og risici afdækket og hele processen kunne låses i programmeringsfasen med en færdig logistik- og tidsplan.

Hele organisationen i MÆRSK OIL opererede fuldstændigt normalt igen fra mandag morgen, og alle forventninger og succeskriterier var opfyldt.