Dampskibsselskabet NORDEN

Efter 135 år i lokalerne i Amaliegade var der store forventninger til de nye omgivelser i Tuborg Bryghus.

Fra den meget tidlige rådgivning og logistiske forberedelse af flytningen var der fokus på, at tilgængeligheden til kunder, skibe i søen, samarbejdspartnere og virksomhedens indtjeningsevne ikke måtte forringes.

Om projektet

Der blev stillet ufravigelige krav til kvaliteten i den tidlige rådgivning og logistiske projektering, hvor virksomheden med 135 års historie skulle bringes fra byggefasen over klargøring til indflytning med sikker drift.

Den detaljerede rådgivning gjorde det muligt at gennemføre hele flytningen på kun en weekend.

Med anvendelse af vores procesværktøj styrede projektledelsen indflytning og ibrugtagning sikkert i mål.

I weekenden var der skabt mulighed for at styre fuldstændig håndtering af servere, arbejdsstationer, ned- og udpakning af alle arkiver, omfattende montagearbejder og klargøring af virksomheden til sikker drift.

Alle opstillede succeskriterier og deadlines blev opfyldt, og hele virksomheden driftede normalt mandag morgen.