Kommunedata - KMD

KMD’s flytning var så stor, at det ikke burde kunne lade sig gøre at flytte så meget på bare en weekend.

Ikke desto mindre stod alt klar på den nye adresse søndag aften.

Mere end 700 arbejdspladser fra tre forskellige adresser blev flyttet til nye lokaler. I flytningen skulle vi derudover tage hensyn til en større intern rokering. Det var udfordringen i forberedelsen af indflytningen i KMD’s 48.000 helt nye kvadratmeter.

Omfanget og indholdet var umiddelbart umuligt at udføre fra fredag eftermiddag til mandag morgen, men med A2Z’s styringsværktøjer og forberedelse blev opgaven en stor økonomisk og praktisk succes” siger afdelingschef i KMD Peter Toft.

Om projektet

A2Z’s rådgivning afdækkede allerede i den indledende projektering, at den nye bygnings elevatorkapacitet ikke ville opfylde frekvensen i belastningen. Derfor etablerede vi på forhånd supplerende køling på de hydrauliske elevatorer.

Udbud af transport og flytning
Efter en struktureret dataindsamling og analyse blev den fysiske håndtering opdelt i fire uafhængige prækvalificerede deludbud. Sammen udgjorde de en helhed, så den samlede indflytning blev afleveret til tiden.

Den minutiøse forberedelse bevirkede, at den fysiske gennemførsel blev afviklet med en effektivitet, som jeg ikke tidligere har oplevet” siger afdelingsleder Peter Toft.