Berlingske Officin

Kompetent rådgivning, logistisk forberedelse og tidsstyret eksekvering sikrede, at Berlingske Officins midlertidig outhousing, med 450 servere og 900 enheder af andet perifert udstyr, kunne gennemføres.

Det ubetingede krav, om eksekvering i en nul-fejls-løsning indenfor et tidsvindue lørdag nat kl. 01:01 til kl. 04:59, blev indfriet.

Om projektet

DevoTeam valgte A2Z som projektansvarlig og særlig rådgiver i relation til den flyttelogistiske forberedelse og tidsstyret eksekvering.

Udfordringen var formuleret med følgende beskrivelse:

”Kan I udarbejde en plan, som med garanti sikrer, at der kan gennemføres en flytning af 450 servere og 900 enheder af andet perifert udstyr. Det skal ske i en nul-fejlsløsning inden for et teknisk service tidsvindue lørdag nat fra kl. 01:01 til 04:59.

Samtidig skal I inden for de første to timer i processen være i stand til at gennemføre en backup-plan, hvor udstyret returneres med genplacering og genpatchet, så det er i drift inden for tidsvinduet.”

Efter forudgående analyser og risikovurdering påtog vi os ansvaret for opgaven, som efter detailprojektering blev gennemført i tilpassede delkørsler.

Ingen tekniske fejlmeldinger eller rapporterede flytteskader, og hele Berlingske Officins produktion af uge–og dagblade samt alle tilknyttede redaktioner var fuldstændig og aldeles uberørte af serverflytningen.