Bruun & Hjejle Advokater

A2Z hjalp advokatfirmaet Bruun & Hjejle med en omfattende flytning til deres nye lokaler. Vi var med helt fra byggefasen over klargøring til indflytning. Den daglige drift og advokatfirmaets tilgængelighed blev ikke påvirket negativt.

Under flytningen blev to adresser på Strøget i indre København flyttet til Telefonhuset i Nørregade.

Stor tak til alle på jeres hold for en yderst professionelt gennemført flytning. Planlægning, tilrettelæggelse og ikke mindst udførelse af en for os meget vigtig opgave” siger administrerende partner Christian Schow Madsen.

Om projektet

A2Z var den foretrukne rådgiver og samarbejdspartner, og vi fik ansvaret for flytningen, der kun måtte tage en weekend.

Den logistiske forberedelse dannede grundlag for, at en 10 dages montagetid af væghængte Paustian reoler kunne komprimeres og integreres i flytteprocessen.

I rådgivningen indgik et stort hensyn til, at Bruun Hjejles medarbejdere ikke blev berørt af flytteprocessen, men skulle kunne fastholde fokus på klienter og de daglige opgaver.

A2Z stod for projektledelse, styring og kvalitetssikring af flytteprocessen. Det omfattede montage af Paustian-møbler og sortering og genopsætning af flere omfattende arkiver og fagbiblioteker. Vi sørgede også for, at personligt reolindhold og sagsmapper blev pakket ud og stillet på plads.

Det blev en succes, da alle arbejdspladser og aktive arkivområder var 100 procent driftsklar mandag morgen.